In plan spezial da la citad per pitschen e grond

Nova ediziun dal plan da la citad da Cuira per uffants apprezià!
Repassà ed actualisà! Il viadi d'exploraziun tras la citad da Cuira e tras ses museums po cuntinuar!

Infurmaziuns da tut gener ed incumbensas surprendentas per uffants mainan tematicamain e geograficamain tar ils trais gronds museums grischuns a Cuira. Pitschnas pausas cun incumbensas d'observar e cun «attracziuns» fan che gia la via vers ils museums daventa in viadi d'exploraziun. En las trais chasas sezzas – che sa deditgeschan en moda cumplessiva als temas art, istorgia e natira en il chantun Grischun – èn prontas propostas, engiavineras u incumbensas che rendan la visita da las exposiziuns in eveniment spezial. L'entrada en ils museums è gratuita per uffants fin 16 onns.
Famiglias cun uffants da 5 fin 12 onns, classas da scola, giasts da vacanzas sco er gruppas da champs da vacanzas èn il public ch'ins ha prendì en mira cun realisar quest plan da la citad per uffants. Sin la pagina davos porscha el ultra da quai bleras infurmaziuns supplementaras ed interessantas davart Cuira. Cun il plan pon ins emprender ad enconuscher la citad da Cuira e ses museums en moda daletgaivla.

Il plan è gratuit e po vegnir retratg tar CuiraTurissem (sutpassadi da la staziun) u en ils trais museums ubain empustà.
Per il mument datti el mo per tudestg.

dapli infurmaziuns

 -