Diversitad da las spezias

A l'emprim plaun sura emprendan ins d'enconuscher la diversitad da las plantas e dals animals dal Grischun. Ultra dals utschels, dals reptils e dals amfibis pon ins observar er las mustgas, ils salips, ils baus, las tgirallas, las lindornas dentant er ils litgens, ils bulieus, las flurs ed ils mistgels. Quasi tut las spezias d'utschels dal Grischun vegnan preschentadas. Ina paraid cun las chavazzas dals mammals indigens permetta da far cumparegliaziuns interessantas. In'attracziun è la paraid da tgirallas cun tschients da tgirallas. Radund 120 plantas derivan d'in pitschen prà modest a Haldenstein e fan smirvegliar davart la diversitad.

Quatter moduls intermedieschan savida fundada preziusa davart la diversitad da las spezias. Organisaziuns impurtantas che s'engaschan per mantegnair e per promover la diversitad da las spezias sa preschentan.

En il "laboratori da perscrutaziun" dastgan ins tutgar, microscopar e contemplar objects natirals. L'exposiziun permanenta davart la biodiversitad è vegnida undrada cun il premi da las construcziuns en lain dal Grischun 2007 en la categoria 'mobiglias e construcziuns d'interiurs'!