Ornithologische Arbeitsgruppe Graubünden (OAG)

Bulletins

2023

OAG Bulletin I-2023     - Anhang Protokoll OAG-Tagung

OAG Bulletin II-2023

OAG Bulletin III-2023

2022

OAG Bulletin I-2022    -Anhang Protokoll OAG-Tagung

                                         - Anhang Kurs Ornitho OAG 2022

                                         - Anhang Kartierkurs VW 2022

                                         - Anhang ELK OVK 22/23 Ausschreibung 20220120

                                         - Anhang NEU Ausschreibung Einführung in die Vogelkunde 20220111

 

OAG Bulletin II-2022   -  Anhang Kartierkurs VW 2022 (Anmeldefrist 4. März 2022)

                                         -  Anhang Atlascode angepasst WIH 2-2022  

                                         -  Anhang Meldeformular Wiedehopf GR 2-2022  

                                         -  Anhang Neuanmeldung WIH GR 2-2022  

                                         -  Nachtrag zum Bulletin II  (Kartierer gesucht)

 

OAG Bulletin III-2022    - Anhang Atlascode
                                            - Anhang Felsenschwalbe offene Ortschaften 2022

 

2021

OAG Bulletin I-2021   - Anhang Alpenkrähe

OAG Bulletin II-2021

OAG Bulletin III-2021  - Anhang Felsenschwalbe- Offene Ortschaften

                                          -Anhang Internat. Atlascode

                                          -Anhang Meldeformular Reiherentenbruten

OAG Bulletin VI 2021 (Die Stelle ist inzwischen besetzt)

OAG Bulletin V-2021   -Anhang BVS Geschäftsstelle

                                         - Anhang Avifauna in NWR

 

 

2020

OAG Bulletin I-2020

OAG Bulletin II-2020

OAG Bulletin III-2020

OAG Bulletin IV-2020

OAG Bulletin V-2020

Anmeldung Zugvogelbeobachtungen 2020

Erhebung Felsenschwalben GR

Bergvogelkartierung Flix II-2020

Protokoll Tagung 2020 

 

2019

Bulletin 1-2019 - Protokoll der Tagung

Bulletin 2-2019

Bulletin 3-2019

Bulletin 4-2019

Bulletin 5-2019